fbpx

Công chứng vi bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng khi mua bán đất như thế nào?

Công chứng vi bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng khi mua bán đất như thế nào?

Bạn đã bao giờ nghe qua cụm từ công chứng vi bằng chưa? Chắc hẳn nhiều người sẽ gõ cụm từ tìm kiếm công chứng vi bằng là gì? Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về vấn đề này.

Công chứng vi bằng là gì?

Công chứng vì bằng là gì? Vì bằng là văn bảo do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự trừ các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng, đời tư, đạo đức xã hội và các trường hợp pháp luật cấm.Sau đó, Thừa phát phải gửi Sở Tư Pháp thì vi bằng mới hợp lệ.

Trong các quyền của Thừa phát lại, vi bằng là một công việc tương đối với và tương đối giống với hoạt động công chứng nhưng rộng hơn.

Trước tòa, vi bằng có giá trị chứng cứ để xem xét khi giải quyết các vụ án. Và đó là căn cứ để thực hiệ gia dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục lập vi bằng khi mua bán đất như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 25 Nghị định số 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng của văn phòng Thừa phát lại như sau:

  • Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện. Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực.
  • Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.
  • Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng.

  • Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng, vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định. Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký.
  • Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp

Còn về chi phí lập vi bằng do hai bên và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và bên yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

Hi vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin bổ ích.

Công chứng vi bằng là gì? Thủ tục lập vi bằng khi mua bán đất như thế nào?
5 (100%) 1 đánh giá

Bài viết liên quan

So sánh