Thời hạn sử dụng chung cư được quy định như thế nào?

Tại các thành phố lớn số lượng nhà chung cư mọc lên ngày càng nhiều. Cùng với đó câu hỏi thời hạn sử dụng chung cư cũng trở thành vấn đề nóng được nhiều người quan tâm.

Thời hạn sử dụng chưng cư được quy định như thế nào?

Hiện nay, trong Luật Nhà ở hiện hành không quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư cụ thể. Song trong Dự thảo thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Bộ Xây dựng soạn thảo đề xuất: “Đối với trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà chung cư để bán, cho thuê mua, thì thời hạn sở hữu nhà chung cư là 70 năm”.

Thời hạn sở hữu nhà chung cư được ghi vào Giấy chứng nhận và khi hết thời hạn sở hữu thì các chủ sở hữu nhà ở chung cư không còn quyền sở hữu nhà chung cư đó và phải bàn giao lại quyền sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho Nhà nước để phá dỡ và xây dựng lại các công trình khác theo quy hoạch được duyệt tại thời điểm bàn giao lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước. Chủ sở hữu nhà chung cư được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 117 của Luật này”.

Thông tin này khiến những người sống trong các tòa nhà chung cư đều tỏ ra nhạc nhiên và bất bình. Tại buổi thảo luận mới đây giữa Bộ Xây dựng và Ủy ban pháp luật của Quốc hội vào tháng 7/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định bỏ quy định thời gian sử dụng chung cư là 70 năm thay vào đó bên mua bán nhà sẽ tự thỏa thuận với nhau.

Những sửa đổi về thời gian sử dụng chưng cư khiến khách hàng yên tâm

Song cũng có những ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể về thời gian sử dụng chung cư. Cùng với đó là cơ chế giải quyết sau khi phá dỡ nhà chung cư hết hạn để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu.

Trước nhiều ý kiến trái chiều như vậy, Ban soạn thảo đã tiếp thu và có  Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý như sau: theo quy định của pháp luật về xây dựng thì mỗi loại nhà chung cư có niên hạn sử dụng khác nhau, căn cứ vào cấp công trình của nhà chung cư đó (ví dụ: nhà chung cư cấp 3 có niên hạn sử dụng từ 20 – 30 năm, nhà chung cư cấp 2 có niên hạn sử dụng từ 50-100 năm…).

Ngoài ra, không phải tất cả các nhà chung cư khi hết hạn thì không được sử dụng tiếp. Sau niên hạn này thì cơ quan chức năng cần phải tổ chức kiểm định lại chất lương nhà chung cư. Sau đó, để đưa ra thời hạn sử dụng tiếp. Dựa vào chất lượng của từng loại nhà mà đưa ra thời hạn sử dụng tiếp như thế nào?

Bên cạnh đó cũng có những trường hợp nhà chung cư mà thời gian sử dụng của nó ngắn hơn niên hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy, đề nghị chỉ quy định có tính nguyên tắc cơ bản để xác định thời hạn sử dụng nhà chung cư và giao Chính phủ tiếp tục quy định cụ thể.